top of page

Acerca de

Ingeplant op een groot vlak bouwterrein aan de rand van agrarisch gebied, geniet de woning aan de voor- en achterzijde van een weids zicht over een vlak landschap tot de horizon. Aan de zijkant zorgt het bladerdak van een bestaande boomgaard voor een intieme buitenruimte.

Een vaste cadans ritmeert het terrein en de woning. De materialiseren is zowel aan de binnen- als de buitenkant in zichtbeton. Ritme en zichtbeton halen de landschappen binnen in het interieur. Het strakke systeem laat bovendien toe om het bouwvolume als een coherent object te bouwen dat tegelijk met open ramen en vergezichten benut en tevens ter hoogte van de buur of in de voorgevel de nodige geslotenheid kan inpassen.

De woning schrijft zich in in de landschappelijke context op het terrein. De grond wordt niet vertuind. De inheemse haag aan de straatkant en de wilgenrij blijven bewaard. Alsook de grasweide en de boomgaard.

WONING LONDERZEEL

Location: Londerzeel

Client: Privé

Surface: 500 m²

bottom of page