top of page

Acerca de

Het rechthoekige en vlakke bouwterrein is gelegen in een verkaveling. Langs één zijde grenst het perceel aan een polderlandschap met in de verte windmolens en aan de horizon de autosnelweg Oostende-Veurne. Het concept van de woning bestaat uit vier evenwijdige muren, waartussen de ruimtes worden gevormd. De muren lijken via lineaire betonnen stroken, die als sporen in de grindtuin zijn ingebed, uit het landschap in de kavel geschoven. Twee glasvlakken snijden de muren aan de voor- en de achterzijde af. Landschap en leefruimte vloeien in elkaar over.

De leefruimte ontwikkelt zich tussen twee muren. Met een lengte van 23 m, een hoogte van 7,20 m en een breedte van 5 m heeft zij museale proporties. In deze dubbelhoge ruimte hangen twee vloerplaten, waarop zich de bibliotheek en de slaapkamer bevinden. In het midden van deze ruimte kraagt een sculpturaal betonnen vlak dertien meter uit en zweeft luttele centimeters boven de vloerplaat van de bibliotheek. Zenitaal licht strijkt langs de wand neer. Het samenspel van betonnen vlakken, binnenvallend daglicht en ruimtelijke relaties resulteert in een caleidoscopische ruimte die bibliotheek, slaapkamer en leefruimte met diagonale doorkijken verbindt en de bewoner een prominente blik biedt op het alomtegenwoordige landschap. Aan de westkant van het gebouw rijgen de utilitaire functies op het gelijkvloers en de verdieping zich aan elkaar tot één utilitair blok.

WONING GISTEL

 

Location: Gistel

Client: Privé

Surface: 473 m²

Photographs: Kim Zwarts

bottom of page