top of page

Acerca de

VANDER PUTTENSTADION BRUSSEL

Location: Brussel

Het Vander Puttenstadion zit vandaag verstopt achter een grote muur en de school Arts et Métiers. Toch heeft de site de potentie om een belangrijke sportschakel te worden langs het kanaal, naast de boxclub aan het Saincteletteplein en de sporttoren aan het Vergotedok. De buurt rond de Ninoofsepoort is de op één na drukste buurt van Brussel, het is een knooppunt tussen Anderlecht, Molenbeek en de vijfhoek. Het Ninoofsepoortpark fungeert als een centrale figuur voor de buurt. Rond het grote park zitten verschillende kleinere park-en pleinschakels als antichambres of poorten tot het grote park. De Vander Puttensite kan hierin een nieuwe schakel worden en zich zo inpluggen op het hoofdpark. Het programma dat voorzien wordt op het terrein is zeer divers, meerlagig en ambitieus. Het masterplan moet synergiën vinden tussen de programma-onderdelen en streven naar kwalitatieve ruimtes. Naast de vraag voor sportinfrastructuur is er ook vraag naar een 120 woningen. De inplanting van de sportzaal en woningen zorgt voor een driehoekig centraal plein als schakelpunt tussen park en site. Een compact en dik volume maakt een zo groot mogelijke kwalitatieve groene sportruimte. De plint wordt geactiveerd door een sportzaal. De grote overspanning is in staat om een visuele link te leggen tussen de twee groene ruimtes. Sport is hierdoor niet enkel aanwezig op het voorplein van de Vander Puttensite maar ook zichtbaar in de rand van het Ninoofsepoortpark en de kleine ring. Er is een nijpend tekort aan sportinfrastructuur in deze buurt en stad. Daarom wordt er een compacte, flexibele, uitbreidbare structuur voorgesteld waar binnen en buiten sportzalen gestapeld kunnen worden . De structuur past zich aan aan de noden en het ambitieniveau dat wordt beoogd. In een minimale versie worden de gevels van de bestaande zalen opengewerkt en wordt een grote zaal tussen beide gebouwd. In de meer ambitieuze versies worden de sportzalen afgebroken en kunnen meerdere zalen boven elkaar voorzien worden. Het principe is een circulaire structuur die ingevuld en uitgebreid kan worden
naar keuze. De structuur heeft een strak ABABA-ritme en staat toe om dubbelhoge sportruimtes zijdelings te bedienen met enkelhoge ruimtes waarin vestiaires, bergingen, tribunes,… worden ondergebracht. Op het dak van de structuur kunnen buitensportpleinen voorzien worden.

bottom of page