top of page

Acerca de

De analyse van de stad Rostock onthult kwaliteiten, moeilijkheden en mogelijkheden om de waterkant te verbinden met de stad en om cruise toerisme te integreren in de context van de binnenstad. Het doel is om inwoners naar het water te brengen en toeristen naar het stadscentrum. Een eerste structurele ingreep is de transformatie van de kustweg naar een boulevardsysteem. Vandaag staat de monofunctionele weg enkel ten dienste
van gemotoriseerd verkeer zonder ruimte voor andere gebruikers. Een boulevard staat voor gedeelde ruimte en combineert openbaar vervoer, ruime wandel- en fietspaden, groen en publieke plekken met een minimale autoweg. Langs de kustweg, stimuleert de plint in de stedelijke gevel interactie met de waterkant. Op sleutelposities dienen de plug-in-achtige ruimtes aan de waterkant als het balkon van de stad. Met zicht op het spektakel van de vele
activiteiten op het water, is dit de ideale publieke en multifunctionele ruimte. Het ontwerp van de ISPS zone en de voorzieningen bij aanmeren van een cruiseschip werd in een ruimer, landschappelijk perspectief bekeken. Hoe kan een gesloten, tijdelijke ruimte geïntegreerd worden in een ketting van publieke plekken aan het water? De zoektocht naar oplossingen om de ordinaire hekken te vermijden, start met de plaatsgebonden kenmerken. Bij analyse van de aanlegkaai valt de kraan op als kwalitatief element, dat bijna de volledige breedte van de kaai inneemt en de mogelijkheid geeft de site tijdelijk af te sluiten. Het mobiele karakter van de kraan laat de afgesloten zone variëren in functie van de lengte van de boot. Het hergebruik van de kraan, zet dit stuk historisch erfgoed in de verf als landmark en uithangbord van de stad.
Het tijdelijk paviljoen onder de kraan is een transitzone, met scanner, bar en welkomzone bij het aanmeren van cruises maar evengoed een ontmoetingsplek met tentoonstellingen, ticketbalie, ingang controle,… Gezien de lage frequentie waarop cruiseschepen aanmeren, waarborgt de multifunctionaliteit van het paviljoen/ISPS afsluiting de meerwaarde voor de stadsbewoners. Zo wordt het ook een sociaal relevant element, in het hart van de stad. Faciliteiten zoals walstroom en aan- en afvoer van water worden systematisch voorzien op de randen van de kaai. Daarboven speelt zich de publieke ruimte af. De Christinenhafen wordt een open stadspark, dat de kwaliteit van de leegte nabij het dichte stadscentrum in de verf zet.

CRUISE KAAI CHRISTINENHAFEN ROSTOCK

Location: Rostock, Duitsland

Client: JOHANN

Kunstenaar: Britt Hatzius

bottom of page