top of page

Acerca de

LION CITY BRUSSEL

 

Location: Brussel

Client: citydev.brussels

Surface: 13.691 m²

De Delhaizesite, historisch een plek van productie en logistiek, bevindt zich centraal in Molenbeek, tussen de assen van Ninoofse- en Gentsesteenweg, tussen rijkere en armere wijken, vlakbij sportinfrastructuur, parken en openbaar vervoer. De historische fijnmazige mix van productie, wonen en leven verdwijnt op veel plekken. Evenwicht zoeken en verbinden van deze programma's in de gedeelde ruimte, zowel in de buitenruimte als in de typologie van de gebouwen, vormt de kernvraag van deze opdracht. Dit vraagt om een naadloze organisatie van de logistieke stromen, het verbinden van zachte assen, het beheren van de afvalstromen, het activeren van de publieke plint, het mengen van publiek functies, het inzetten op ontharding en vergroening, het ontwikkelen van uitnodigende, kwalitatieve publieke ruimte ... De twee bouwblokken wijken af van de andere bouwblokken door hun historische, industriële opbouw van grootschalige gebouwen en parallelle stroken langs een centrale, logistieke ontsluitingsas. Voor de nieuwe ontwikkeling wordt uitgegaan van een rationeel grid die zowel de te bewaren gebouwen ordent als waarbinnen de nieuwe typologieën kunnen ontwikkelen. Een eigentijdse typologie van het ‘woonwerkhuis’ wordt ontwikkeld, waarbij de zaakvoerder bij voorkeur in de directe nabijheid van zijn zaak woont. De architectuur van ateliers draagt de stedelijke productie uit. De kavelstructuur die voor én productie én wonen flexibele invulling toelaat is het ideale kader om op doordachte wijze verschillende woonvormen te combineren (woon-werkhuis, kangoeroe, service flat, rusthuis, studentenhuisvesting, sociale huisvesting…). Op de drie hoeklocaties van het bouwblok worden publieke functies ondergebracht die het publieke leven activeren en karakter in de wijk brengen: een onthaalgebouw met gedeelde faciliteiten, de supermarkt 2.0, vluchtelingenhotel, buurtkeuken ...

bottom of page