top of page

Acerca de

INNOVATIEVE STADSHAVEN ANTWEPEN

Location: Antwerpen

Client: AG Vespa

Surface: 200.000 m²

Kempeneiland-Asiadok bevindt zich op de grens van stad en haven en heeft zo de potentie beide werelden te verbinden: de haven krijgt een gezicht naar de stad en omgekeerd. De site wordt ontwikkeld tot innovatieve hub die haar watergebonden en stadsgebonden ligging uitspeelt om bedrijven samen te brengen rond het Innovatiedok en zo kruisbestuiving te faciliteren. Drie gestapelde bedrijfsgebouwen trekken de bouwblokkenstructuur van de Cadixwijk door. Deze bebouwde strook vormt een duidelijk leesbaar geheel: ten oosten wordt een ruime kade voorzien voor logistieke bewegingen en innovatieve experimenten aan het water en ten westen een publieke, groene as die bestemd is voor zacht verkeer. Deze publieke
verbinding connecteert via het park op de kop van het eiland en een reeks nieuwe bruggen Kempeneiland met de andere eilanden. Aan dit park vormt een ateliertoren een nieuwe baken richting IJzerlaan en haven. Het voorzien van collectieve voorzieningen rond dit park maakt deze publieke ruimte het hart van de stadshaven. Typologisch onderzoek naar de gestapelde bedrijfsruimtes focust sterk op de logistieke stromen (goederen, heftrucks, bestelwagens, vrachtwagens, schepen), duurzaamheid (energie & water, flexibiliteit, circulariteit,...), het publieke gezicht van de bedrijvigheid (publieke hoeken, collectieve inkommen en gedeelde voorzieningen,...) en economische haalbaarheid (flexibel onder te verdelen dubbelhoge ruimtes, groeimogelijkheden voor bedrijven, soorten bedrijvigheid, economische realiteit,...). De innovatieve klemtoon wordt doorgetrokken in alle aspecten: van nieuwe mobiliteitsmodi en stedelijke bedrijfstypologiën, tot experimenten op de bodem van het dok of koeling van de gebouwen met dokwater.

bottom of page