top of page

Acerca de

KANAALZONE ALS STEDENBOUWKUNDIGE FIGUUR

De nieuwe vestiging van de reinigingsdienst NET BRUSSEL bevindt zich in de kanaalzone. De kanaalzone is een sterke stedenbouwkundige figuur. Met het Kanaalplan is zij de catalysator voor stadsvernieuwing die inzet op behoud van werk in de stad, menging van functies en doelgroepen, kwalitatieve openbare ruimte en de bouw van meer woningen. De kanaalzone met haar industriële en logistieke activiteit die de stad doorklieft, is een groot stedelijk landschap. Ze is een decor voor de stad waar de bedrijvigheid mag gezien worden.

Het noordelijke segment tussen het koninklijk park en Vilvoorde beschikt in tegenstelling tot andere segmenten over een aparte identiteit. In dit stuk van de kanaalzone overheerst een atmosfeer van een anonieme invalsweg met industriële loodsen.

DE KANAALZONE VAN NU EN STRAKS

We kunnen met andere woorden stellen dat een geleidelijke transformatie van dit noordelijk segment als een volwaardig stedelijk gebied een belangrijke uitdaging voor de toekomst is. Binnen die transformatie die wij als een langzaam, maar tevens vastberaden proces voor de komende decennia beschouwen, kunnen we de inplanting van de reinigingsdienst NET BRUSSEL zien als een katalysator van deze gestage omwenteling.

VENSTER OP STEDELIJKE METABOLISME

Dit uitstalraam toont NET BRUSSEL zoals het is. Een reinigingsdienst hoeft niet verstopt te worden. Een reinigingsdienst is een essentieel onderdeel van het stedelijk metabolisme. Het verbergen van dergelijke logistieke activiteiten bewerkstelligt vervreemding bij de modale stedeling.  

KANTOOR- EN PARKEERGEBOUW VOOR DE

REINIGINGSDIENST NET BRUSSEL

 

Location: Brussel

Client: NET Brussel

Surface: 2.600 m²

bottom of page