top of page

Acerca de

JOHANN ZUID BALTISCHE ZEE

 

Location: DE: Rostock, Wismar, Sassnitz PL: Szceccin, SE : Kalmar, Karlskrona)

Client: JOHANN Hansestadt Rostock

Kunstenaar: Britt Hatzius

Geënt op de historische ruimte van het Hanzesteden netwerk, wil het JOHANN-project de Zuid-Baltische zee ontwikkelen tot aantrekkelijke bestemming voor kleine cruiseschip operatoren. In vergelijking tot grote cruises kunnen 'small cruise ships', met een beperkte lengte tot 200m, aanmeren in het stadscentrum waardoor de cruise toerist de stad autonoom verkent. Cruisetoerisme is een sector met veel uitdagingen naar duurzaamheid. De aanlegkaai wordt door verschillende actoren gebruikt en is geen exclusieve zone voor het seizoensgebonden aanmeren van schepen. De waterkant komt in aanraking met complexere stedelijke vragen. Hoe kan de historische stadshaven herleven en hoe kunnen traditionele maritieme functies en erfgoedwaarde behouden worden? Hoe kan de waterkant worden bewaard als toegankelijke publieke ruimte, vrij van andere (louter commerciële) programma's? Hoe kunnen waterroutes ingeplugd worden op het openbaar vervoersnetwerk van de stad? Hoe kan de veiligheidszone voor ISPS (International Ship and Port Security) geïnstalleerd met meer dan een hekwerk maar als publieke ruimte ingebed in het landschap? Een duurzamer model biedt groene energie aan wal (en op het schip), multifunctionaliteit van de voorzieningen op de kaai, aantakking op de bestaande stadsinfrastructuur, alternatieve toeristische bestemmingen en integratie van publieke ruimte… De analyse van de 6 steden en hun aanmeerplaatsen, gebeurt door het opdelen van het stedelijk 'Waterfront' in 23 elementen. Deze werden elk afzonderlijk en vergelijkend geanalyseerd. Dit biedt een gedeeld vocabularium en kennis. Het resultaat zijn richtlijnen voor het opstellen van een gebalanceerde strategie in het ontwerp van de cruisekaai. Door een analyse ruimer dan het segment van het cruisetoerisme kan het een katalysator zijn in de ontwikkeling van de waterkant.

bottom of page