top of page

Acerca de

Het project « le quai des jumeaux » wil de economische activiteit langs het canal du Havre aanzwengelen. Hiervoor is uitgegaan van de bestaande context en wordt ingezet op overslag en jonge bedrijven die toegevoegde waarde leveren aan overslag en goederenstromen.

De sites bevinden zich op een zeer stragische plek in het stedelijk weefsel, meerbepaald op de grens tussen stad en haven, langs een verbindingsas en een brug die beiden met elkaar verbindt. “Le quai des jumeaux” is niet alleen een zoektocht om de economische bedrijvigheid aan te zwengelen, maar evenzeer een stedelijk project. Dit stedelijk project wil van de overgang tussen stad en haven een contrapunt maken, waarbij de havenactiviteit en in het bijzonder de overslag van goederen, getoond worden aan de stedeling. Le quai des jumeaux biedt de omwonenden, studenten en werknemers een nieuw type publieke ruimte die de havenactiviteit als achtergrondtafereel als uitgangspunt neemt om het publieke domein te animeren.

Gezien de ligging dicht bij de stad en dichtbij de studentenbuurt met zijn hogescholen en universiteiten, wordt bij de opstelling van het programma gefocust op jonge, startende bedrijven die zich met innovatieve projecten in de economie van morgen proberen in te passen. Het project wil de site uitbouwen tot een bedrijvencentrum of beter een pépinière waar startende bedrijven faciliteiten kunnen delen zoals een parking, stockage, ontvangstruimte, vergaderzalen, restaurant, administratieve lokalen, telefoon, internet...

We willen de doorgangspoort van stad naar haven accentueren door de inplanting van twee analoge, gros volumes: les jumeaux.

De twee gebouwen monumentaliseren de overgang tussen de haven en de stad. Ze tonen zich als twee grote stenen, twee boeien of twee enorme oriëntatiepunten die moeten worden omzeild op weg van de stad naar de haven of omgekeerd.

HUB VOOR KLEINE ONDERNEMERS IN DE HAVEN
LE HAVRE

 

Location: Le Havre

Client: Shema

Surface: 8.600 m²

bottom of page