top of page

Acerca de

DOSSCHE MILLS ANTWERPEN

 

Location: Antwerpen

Client: AG Vespa

Surface: 2.000 m²

De silo van Dossche Mills bevindt zich op de grens tussen stad en haven. In het syntheseplan van Kempeneiland-Asiadok-Oost-Zuid (KAOZ), wordt de silo behouden als waardevol erfgoed. Het project heeft als doel de haalbaarheid en herintegratie van het silogebouw in het ontwikkelingsplan Innovatieve Stadshaven te onderzoeken en hiervoor een kader te scheppen.

De silo beschikt over verschillende elementen die voldoende waardevol of interessant geacht worden om deze herbestemming te funderen. Er werden twee scenarios uitgewerkt over hoe de silo herbestemd kan worden rekening houdend met deze elementen. Beide scenarios hebben een kop- en dakverdieping met een collectieve of publieke toegang.

In het eerste scenario wordt het volume naar gebruik geoptimaliseerd door vloerplaten in het lijf van de silo in te brengen. Met vier nieuwe vloerplaten wordt het lijf opgedeeld in werkateliers voor maakbedrijven tot 200m². Het kan gaan om houtateliers, staalateliers, fablabs, naaiateliers, diamantslijperijen, ontwerpateliers voor verlichtingsarmaturen, …. Het betreffen dubbelhoge, polyvalente ruimtes waar mezzanines in geplaatst kunnen worden.

In het tweede scenario wordt het lijf niet opgevuld maar wordt de draagstructuur van de metershoge verticale wanden als kwaliteit gezien. De publieke functie wordt in de voet gekoppeld aan het opnieuw benutten van een deel van de silo-infrastructuur. Hierbij wordt aan één of mogelijks twee functies gedacht. Deze minimale invulling wordt omschreven als het aanbrengen van ten minste 1 bijkomende vloerplaat boven de siloruimte die reeds door de activiteit in de plint wordt aangewend. Op deze of meerdere vloerplaten wordt een maakatelier of fablab gehuisvest die de enscenering van de verticaliteit van silo inzet om haar gebruikersruimte een bijzondere identiteit te bezorgen.

bottom of page