top of page

Acerca de

BOUWMATERIALENDORP HAVEN VAN BRUSSEL

 

Location: Vergotedok, Brussel

Client: Haven van Brussel

Surface: 6.840 m²

Photographs: Filip Dujardin

In de Haven van Brussel gaat de metamorfose van de kanaalzone niet gepaard met een terugtrekking van havenactiviteiten. De Brusselse havenactiviteiten verpoppen zich binnen de bestaande terreinen en maken gebruik van de opportuniteit om met binnenvaart dicht in het centrum van de stad te geraken. De herontwikkeling van de westelijke oever van het Vergotedok tot bouwmaterialendorp is een krachtig statement inzake duurzame stadslogistiek en -distributie. Door in te zetten op de watergebonden activiteit, wordt de binnenscheepvaart aangemoedigd en haalt men vrachtverkeer van de weg voor het binnenvoeren van bouwmaterialen in de hoofdstad.

Het organisch gegroeide kluwen aan de westoever wordt begrensd door de betoncentrales van Interbeton en CCB op de hoeken van het Vergotedok. Met hun silo’s en hun zonderlinge landschappen van zand, cement en granulaten geven ze het bouwmaterialendorp aan beide uiteinden van het terrein een bijzonder treffend karakter. Om het terrein meer uniformiteit te verstrekken, wordt een grid langs het Vergotedok uitgerold. Met een cadans van 20m – de maat tussen twee bolders op de kade – deelt het grid de site op in 31 traveeën.

Het grid met een maat van 20m vormt de basis voor een modulaire staalstructuur van 36m op 10m breed. Het project doorbreekt de visuele barrières die vandaag bestaan tussen de Havenlaan en het Kanaal met welgemikte, open tussenruimtes in het verlengde van de zijstraten. De perspectieven en doorzichten op en over het kanaal zijn in deze ruimtelijke context minstens even belangrijk als de tussenruimtes an sich. In de aaneenschakeling van modules vormt een geplooide dakvorm de continuïteit van het systeem. Het dak is een lichte transformatie van het klassieke sheddak. Door de hoekpunten op een andere manier te verbinden, ontstaat een nieuwe, boeiende structuur.

bottom of page