top of page

Acerca de

Havengebieden lagen historisch in de stad. De steeds grootschaligere havenontwikkelingen hebben de havens gedwongen om de stad te verlaten. Met het wegtrekken van de haven uit de stad, is men de havenactiviteit uit het oog verloren. En dit terwijl de havens voor onze regio’s economisch van cruciaal belang zijn. Havens worden vandaag vooral geassocieerd met negatieve connotaties zoals vervuiling, lawaai, verkeersoverlast,... Het Gentse Havenbedrijf beseft dat een draagvlak in de stad belangrijk blijft. Architectuur wordt daarom ingezet bij de inplanting van strategische gebouwen om ordinaire beeldvorming te overstijgen en om een toegevoegde waarde voor de stad te betekenen.

 

STAD EN HAVEN

Geografisch ligt het gebouw op het raakpunt tussen stad en haven. Aan de kop van het Grootdok vanop de kaaimuur kijkt men 3 km ver recht in de buik van de haven. Niet enkel het zicht over het water is prominent uitgewerkt maar ook het zicht naar de stad. Het gebouw staat ingeplant te midden van diverse verkeersstromen. Het is een referentiepunt tussen de trajecten van havenkranen, aanmerende cruiseschepen, looplijnen van havenarbeiders, autoverkeer op de ringweg, ...

 

DUBBEL GEBRUIK

Het gebouw herbergt twee functies. Enerzijds een ontvangstfunctie (Bezoekerscentrum voor de Haven van Gent), anderzijds functioneert het gebouw als een dienstgebouw voor schippers en matrozen (dienst ‘De Schipperij’). De twee onderdelen van het programma verschillen dermate dat ze hinderlijk voor elkaar zijn (vuil versus representatie, luid versus stil, ...). Toch zijn beide functies samen gebracht in één gebouw en met elkaar verstrengeld. Door een uitgekiende circulatie storen ze elkaar niet.

 

DUURZAAMHEID

De warmteverliezen zijn tot een minimum beperkt door de toepassing van doorgedreven isolatiepakketten: 20cm rotswol tussen de houten kepers van de wanden, 20 cm polyurethaan op de daken, super isolerende beglazing en een luchtdichte verzegeling van de aansluitingen. De warmteopwekking gebeurt aan de hand van een warmtepomp die gebruik maakt van het dokwater. De warmtepomp van het type water-water pompt water op dat een constante temperatuur heeft van 5°C. Door het afkoelen van dat water komt energie vrij die gebruikt wordt voor de opwarming in de winter en de koeling in de zomer van het gebouw. Oververhitting in de zomer wordt vermeden door zonnewering aan de buitenzijde. Het hellende dak gericht naar het zuiden is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. Al het toegepaste hout (gevel, buitenschrijnwerk, houtstructuur en binnenschrijnwerk) is FSC gelabeld. Het regenwater wordt opnieuw gebruikt voor toiletten en dienstkraantjes.

BEZOEKERSCENTRUM HAVEN GENT

 

Location: Gent

Client: Haven van Gent

Surface: 783 m²

Photographs: Filip Dujardin

bottom of page